Acayip kelimesinin eş anlamı nedir?

Acayip kelimesinin eş anlamı nedir? Acayip kelimesinin eş anlamı nedir? Varlık, vücut ve gövde kelimeleri beden sözcüğüyle aynı anlamı taşıyan kelimelerdir. Aynı anlamı taşıyan beden ve vücut kelimeleri eş anlamlı sözcüklerdir.

Acayip kelimesinin eş anlamı nedir?

Acayip kelimesinin eş anlamı nedir?


Garip kelimesi de acayip ve tuhaf ile eş anlamlıdır.
 

Acayip in eş anlamı nedir?

Varlık, vücut ve gövde kelimeleri beden sözcüğüyle aynı anlamı taşıyan kelimelerdir. Aynı anlamı taşıyan beden ve vücut kelimeleri eş anlamlı sözcüklerdir.
 

Beden kelimesinin eş anlamı ne?

Arapça kökenli olan kelimenin Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre eş anlamlısı söz, sözcük ve lügattir. Bazı durumlarda yan anlam olarak da “lafız” kullanılabiliyor. Genellikle günlük hayatta konuşmalarda ve yazılarda kelimenin eş anlamlısı olarak “sözcük” kullanılıyor.
 

Kelimesinin eş anlamı nedir?

Birden kelimesinin ilk eş anlamlısı aniden kelimesi olup diğerleri de ansızın ve ani kelimeleridir. Birden kelimesi ani anlamına gelmektedir. Bu nedenle ani sözcüğü birdenin eş anlamlısıdır.

Birdenin eş anlamlısı nedir?

ACAYİP KELİME ANLAMI NEDİR? TDK sözlüğüne göre; Türkçeye Arapçadangeçen acayip;"Sağduyuya, göreneğe, olağana aykırı, garip, tuhaf, yadırganan, yabansı"demektir. Acayip kelimesi, şaşma durumunu anlatan bir söz olarak da kullanılır.
 

Acayip kelimesinin anlamı nedir?

İlgi, Türkiye Türkçesi kökenli bir sözcüktür. İlgi kelimesinin eş anlamlısı ise “ilişki, alaka” kelimeleridir.
 

Ilgi ve alaka eş anlamlı mıdır?

Pırpıt hem pantolon hem de dizlik anlamına gelir.

Pantolon eş anlamlı nedir?

Libas kelimesinin çoğulu olan elbise sözcüğü, kıyafet ile eş anlamlıdır.
 

Kıyafetin eş anlamlısı nedir söyle?

Türk Dil Kurumu'na göre, 'kıyafet' sözcüğünü giysi kelimesi için eş anlamlı olarak kullanmak mümkün.
 

Giysinin eş anlamı ne demek?

Yazılışları ve okunuşları farklı olan ancak anlamları aynı olan kelimeler eş anlamlı kelimeler olarak bilinmektedir. Bu kelimeler birbirlerinin yerine kullanılabilir çünkü aynı anlama gelmektedirler. Diğer bir değişle aynı varlığı, nesneyi veya kavramı gösteren sözcükler eş anlamlı kelime olarak bilinir.

3 sınıf eş anlamlı kelimeler nedir?

Kelime Eş Anlamlısı

Kelime kelimesinin eş anlamlısı sözcüktür ve kimi zaman kelime yerine sözcük kelimesi tercih edilmektedir.

 

Eş anlamlı cevap nedir?

Aynı anlamda olan kırmızı ve al kelimeleri birbirleriyle eş anlamlıdır. Eş anlamlı kelimeler olmaları, cümleler içerisinde birbirleri yerine kullanılabileceğini gösteriyor. Al kelimesi yerine kırmızı, kırmızı kelimesi yerine al kelimesi kullanılabiliyor.
 

Kırmızı al eş mi zıt mı?

Türk Dil Kurumu, "ilim" sözcüğünün birinci kelime anlamını "bilim" olarak vermektedir (ikinci anlamı da "ayrıntı, özellik, nitelik" olarak verilmiştir). Yani "ilim" ve "bilim" sözcükleri, eş anlamlıdır!
 

Bilim eş anlamlısı nedir?

Türk Dil Kurumu açısından örnek kelimesinin eş anlamlısı 'mesela ya da misal' şeklinde yer almaktadır.
 

Örneğin eş anlamlısı ne demek?

Ev kelimesinin eş anlamlısı hane, konut, aile, beyit, mekan, ocak kelimeleridir.
 

Evin kelimesinin eş anlamlısı nedir?

TDK'ya göre acayip kelimesinin doğru yazılışı "acayip"dir.