Aç kelimesi eş anlamlı mıdır?

Aç kelimesi eş anlamlı mıdır? Aç kelimesi eş anlamlı mıdır?, Aç kelimesi öz Türkçe bir kelime olarak sık sık kullanılmaktadır. Aç kelimesi anlam olarak karnını doyuramayacak derecede fakir olan bir kişinin durumunu anlatmak için kullanılmaktadır. Aç kelimesinin en yaygın kullanılan eş anlamlı hali yoksul ve fakir kavramları olmaktadır.

Aç kelimesi eş anlamlı mıdır?

Aç kelimesi eş anlamlı mıdır?


Aç kelimesi öz Türkçe bir kelime olarak sık sık kullanılmaktadır. Aç kelimesi anlam olarak karnını doyuramayacak derecede fakir olan bir kişinin durumunu anlatmak için kullanılmaktadır. Aç kelimesinin en yaygın kullanılan eş anlamlı hali yoksul ve fakir kavramları olmaktadır.
 

Aç eş anlamlı mı?

Aç kelimesi yerine kullanılabilecek eş anlamlı kelimeler yoksul, fakir, haris ve parasızdır. Görüldüğü üzere bu dört kelime yazılış olarak birbirilerinden farklı olsa da anlam olarak aynı göreve sahiptir. Kişiler cümle içerisinde aç kelimesi yerine, fakir, haris, yoksul ve parasız kelimelerini rahatlıkla kullanabilir.
 

Aç aç eş sesli midir?

Eş sesli kelimeler: Aç, alay, bin, ay, atlet, at, bel, boğaz, çay, cilt, bağ, diz, dil, dolu, ekmek, hayır, güç, koca, kazan, koy, ekmek, iç, in, pazar, ocak, soluk, satır, sağ, yaz, yat, yaş, yar, yüz, sıra. Bu şekilde daha birçok farklı eş sesli kelimeleri Türkçe içerisinden söylemek mümkün.
 

Aç ve tok eş anlamlı mı?

Bu iki kelime cümle içerisinde birbirinin yerine kullanılabilir. Tok Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Aç kelimesi de tok gibi hem sözlük hem de mecazi anlamda kullanılır. Gözü aç olmak, tamah etmek ve elindekilerle yetinmemek demektir.

Aç eş anlamlı mı zıt anlamlı mı?

Aç kelimesi, birden fazla anlama sahip olduğundan, birden fazla zıt anlamı bulunmaktadır. Bunlar ise; ört, kapa, kapat ve tok olarak sıralanabilir. Aç kelimesi gibi, bu kelimelerin de dilimizde cümleler içerisinde fazlaca kullanıldığını belirtmek kesin olacaktır.
 

Uzağın eş anlamı ne demek?

Ayrıca uzak kelimesine ait eş anlamlıları; ayrı, cüda ve ırak sözcükleridir.
 

Dal eş sesli bir kelime midir?

Dal kelimesi, eş seslidir. Dal kelimesinin temel anlamının ağacın kollarından bir tanesi olarak bilindiği söylenebilir. Bir diğer anlamının ise suya dalmak anlamına geldiği söylenebilir.

Eş anlamlı kelimeler nelerdir?

Eşanlamlı, anlamdaş, müteradif veya sinonim; yazılışları farklı olduğu halde anlamları aynı veya çok yakın olan sözcükler.
 

Baş eş sesli bir kelime midir?

Eş sesli kelimeler anlamları farklı olan fakat hem okunuşu hem de yazılışı aynı olan kelimelerdir. Bu kelimelere sesteş de denilmektedir. Baş kelimesi eş sesli bir kelimedir.
 

Yaş eş sesli bir kelime mi?

Yaş eş sesli bir sözcüktür. Sesteş ya da eş sesli kelimeler yazılış ve okunuşları aynı anlamları farklı kelimelerdir. Hayatın devamında belirlenen zaman aralığını ifade etmektedir, yani yaş(doğum tarihi) ve ıslanmış olan nesneleri ifade eden yaşlık, ıslanma durumudur.

Son zıt anlamlısı ne demek?

Cümle içerisinde çok sık kullanılan son kelimesinin zıt anlamı; ilk ve baş olarak tanımlanabilir. Son kelimesiyle ilk ve baş kelimeleri zıt anlamlıdır.
 

Arka kelimesinin zıt anlamı nedir?

Bu doğrultuda arka kelimesi için ön sözcüğü zıt anlamlı şekilde öne çıkar.
 

Kırmızı kelimesinin zıt anlamı nedir?

Karşıt rengi mavidir. Kırmızının, tamamlayıcı rengi yeşildir.
 

Açmak kapatmak eş anlamlı mı?

İşte zıt anlamlı kelimeler listesi: Acı - Tatlı Aç - Tok. Açmak - Kapatmak.
 

Rüzgar rüzgar kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Rüzgar ve yel kelimeleri birbirlerinin eş anlamlı ifadeleri olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda rüzgar ve yel birbirleri yerine kullanılabilmektedir.
 

Kuru kelimesinin zıt anlamı nedir?

Kuru kelimesinin zıt anlamlısı yaş, taze, nemli, ıslak, yeşildir.